top of page

Västerbotten Experience

vasterbottenexperience-vx-visitvasterbot

Vi är en Västerbotten Experience.

Det betyder att du erbjuds de riktigt genuina

upplevelsera i Västerbottens kultur och natur när du besöker oss.

Det är en kvalitetsstämpel som garanterar att ett område i Västerbotten kommer att ge dig allt det ovannämnda: boende, mat och aktiviteter enligt dina önskemål.

Som en Västerbotten Experience bygger vi vår verksamhet på hållbarhet. Och karakteriseras alltid av Västerbottens livsstil och gästvänlighet.

Håll utkik efter märket när du planerar din resa.

Läs mer om Västerbotten Experience på: visitvasterbotten.se

Vår hållbarhetspolicy

Hela verksamheten har byggs upp utifrån ett hållbarhetsperspektiv.

Vi som ingår i Västerbotten Experience följer även en sträng hållbarhetspolicy som ska gynna miljön, klimatet och kulturen.

Vi vill bevara och nyttja kultur och natur långsiktigt hållbart.

Företaget vill bidra till ett ekonomisk utveckling så att den lokala kulturen och lokalsamhället överlever. Vi vill uppmuntra våra besökare att handla kvalitetsprodukter från lokala entreprenörer. Produkter som på ett autentisk sätt spegla vår livstil och kultur. Vi är kunskapsförmedlare med lokal förankring i trakten.

Våran miljöpolicy

 • Vi ska vara ett företag som verkar för en bättre miljö genom att ständigt värdera det vi gör utifrån dess miljöpåverkan.

 •  Ett uttalat mål för företaget är att vara miljövänligt och klimatsmart.

 • Vi vill bevara och nyttja natur långsiktigt hållbart.

 • Vi ska därför öka kunskapen och höja medvetandet kring miljöfrågor inom företaget och ställa krav på och samarbeta med andra företag, leverantörer och organisationer.

 • Vi ser miljöförbättrande åtgärder som investeringar.

 • Vi ska förebygga föroreningar i luft, mark och vatten genom att beakta miljöpåverkan av det vi gör.

 • Vi ska ständigt sträva efter att förbättra utnyttjandet av våra resurser inom företaget.

Handlingsplan

 

Vi har upprättat en handlingsplan utifrån vår målsättning. 

Handlingsplanen omfattar följande:

 

 1. Som Kravcertifierat verksamhet följer vi kravs stränga regelverk. Läs mer på www.krav.se!

 2. Genom att odla en del av verksamhetens råvaror själv vill vi bidra till att bromsa ner klimatförändringen och dessutom gynna den biologiska mångfalden.

 3. Genom att odla gamla kultursorter vill vi bidra till att bevara biologiska mångfalden till eftervärlden.

 4. Vi källsorterar vårt avfall och lämnar papper för återvinning, matrester suras enligt bokashimetoden och används som gödsel i trädgårdsodlingen.

 5. Vi vill minska matsvinn genom att ha förbokade sällskap och förbeställningar av bröd.

 6. Energisparåtgärder

Vi bakar i vedeldad stenbaksugn, veden kommer från byns skogar.

Företaget använder lågenergilampor i de belysningsarmaturer när där detta är möjligt.

7.   Vi använder oss av eldistributörer som använder sig av förnyelsebara energikällor.

8.   Miljöanpassade inköp:

Ett fastställt mål är att alltid beakta miljöaspekter vid inköp av produkter som används i verksamheten, allt från råvaror, försäljningsprodukter, fordon och bränslen till kopieringspapper och pennor.

9.   Vi använder helst inga engångsartiklar men om det inte går att undvika så använder vi oss av        miljövänliga alternativ.

10. Samtliga anställda i verksamheten ska ha vetskap om företagets miljömål. 

bottom of page