Bokningsvillkor

Vad gäller för dig?

1) Villkor för Tea Time

2) Villkor för endast bokad övernattning

3) Villkor för kurser
4) Hantering av personuppgifter

.

1) Avbokningsvillkor vid Tea Time

Allmänt

Vid beställningen är du skyldig att uppge namn, adress, ankomsttid samt eventuell specialkost. Olika regler gäller för olika prisbelopp, se detaljerad information. För att boka en aktivitet eller ett paketliknande arrangemang på Presteles Trädgårdskafé & Logi, till dig eller någon annan, måste du ha fyllt 18 år. Minderåriga få inte delta i några aktiviteter utan målsmans sällskap.


Avbokningsvillkor 
Expeditionsavgiften vid avbeställning och ändring av datum är 150:-/vuxen, 75:-/barn och 75:-/person vid gruppbokning. Avbokning ska ske tidigare än 14 dagar före aktivitetsdagen. Sker avbeställning av arrangemanget senare än 14 dagar före ankomstdagen utgår, förutom expeditionsavgiften, följande kostnader: 14 dagar – 7 dagar före ankomstdagen debiteras 25 % av resans pris. 7 dagar – 3 dagar före avresedagen debiteras 50 % av resans pris. 3 dagar eller mindre före avresan debiteras hela resans pris. Ombokning av datum följer samma regler som avbokning.

 

Om du inte ha möjlighet att avnjuta din bokade Tea Time på plats finns det alltid möjlighet att hämta ut tjänsten i form av en Take Away. Detta ska dock meddelas minst ett dygn i förväg. Det tillkommer inga extra avgifter för att ändra en platsbokat Tea Time till en Take Away.

Ändring av bokning Presteles Trädgårdskafé & Logi förbehåller sig rätten att ändra ett arrangemang på grund av omständigheter vi inte kan råda över. Vi vill alltid kunna lösa problem som uppstår med sunt förnuft och till allas belåtenhet.

2) Villkor för endast bokad övernattning

Allmänt 
Om inte någon speciell överenskommelse har träffats gäller följande regler. 
Beställning och bekräftelse 
En bokning är bindande i och med att den har bekräftats och vi har fått gästernas uppgifter samt en förskottsbetalning på 10 % av bokningsvärdet. Detta kan ske muntligen, skriftligen eller via vårt bokningssystem. Vid bokning är du skyldig att uppge namn, adress, ankomst- och avresetid samt hur betalning skall ske. Olika regler gäller för olika priser, se detaljerad prisinformation. För att boka ett rum på Presteles Trädgårdskafé & Logi, till dig eller någon annan, måste du ha fyllt 18 år. Bokar du rum för en minderårig men inte själv ska bo på anläggningen behöver denne vid ankomst visa upp ett intyg som är underskrivet av målsman. Intyget garanterar att målsman godkänner att den minderårige bor på hotellet och att målsman ansvarar för denne och dennes handlingar. Den som gjort bokningen, alternativt målsman, som samtidigt bor på hotellet är ansvarig för minderårig även om de bor i separata rum.

Ankomst och avresa 
Vår semesterlägenhet står till ditt förfogande tidigast från kl 15.00 ankomstdagen. Avresedagen måste du lämna rummet senast kl 12.00. Rummet är reserverat för ankomst senast kl 18.00. Kommer du senare, måste du meddela receptionen om detta. Om meddelande om sen ankomst sker skriftligt måste det bli bekräftat skriftligt av hotellet för att vara gällande.

Avbeställning och utebliven ankomst 
Vid avbokning ska detta ske senast kl. 15:00 lokal tid på ankomstdagen. Undantag gäller vid annan överrenskommelse vid bokningstillfället. Uteblir du utan avbokning eller avbokar senare än kl. 15:00 är du skyldig att betala första dygnet. Om hotellet har haft särskilda kostnader med anledning av din beställning kan du bli skyldig att ersätta dessa.

Precisera önskemålen när du bokade så är du säker på att lägenheten är rätt förberett. 
Det råder totalt rökförbud i alla våra rum. Husdjur är tyvärr inte tillåtna på våran anläggning pga vi har egna katter som inte ska bli störda. Observera att det kan förekomma katthår på våra möbler. Vid överträdelse av rökförbud eller oanmält husdjur kommer Presteles Trädgårdskafé & Logi att debitera dig 2 000 kr i saneringsavgift. Gästen är skyldig att meddela och ersätta Presteles Trädgårdskafé & Logi utifall rummet eller inredning tillhörande Presteles Trädgårdskafé & Logi skadats under uthyrningen.

Betalning 
För vissa priser gäller förskottsbetalning, i andra fall sker betalningen i samband med vistelsen på Presteles Trädgårdskafé & Logi. Presteles Trädgårdskafé & Logi ser gärna att du betalar med konto-/kreditkort. Vi tar emot de vanligaste korten med är dock inte skyldiga att acceptera särskilda kontokort, checkar, kuponger eller utländsk valuta om Presteles Trädgårdskafé & Log inte har erbjudit sig att göra det.

Förvaring av värdesaker och bagage 
Presteles Trädgårdskafé & Logi kan förvara ditt bagage, men tar aldrig ansvar för det inlämnade. Hotellet har ingen skyldighet att förvara egendom som är av högt värde. Hotellet har inget strikt ansvar för den egendom som du förvarar på hotellrummet. Vid förlust av nyckel åligger det gästen att stå för kostnader i samband därmed. Hotellet har rätt enligt lag att, som säkerhet för fordran mot gäst, kvarhålla resgods och i vissa fall, efter fastställda regler, även att sälja det.

Din egen säkerhet 
Ta alltid reda på var nödutgångar, larmknapp och brandsläckare finns. 


Avbokningsvillkor 
Expeditionsavgiften vid avbeställning och ändring av datum är 150:-/vuxen, 75:-/barn och 75:-/person vid gruppbokning. Avbokning ska ske tidigare än 30 dagar före avresedagen. Sker avbeställning av arrangemanget senare än 30 dagar före ankomstdagen utgår, förutom expeditionsavgiften, följande kostnader: 30 dagar – 14 dagar före ankomstdagen debiteras 25 % av resans pris. 13 dagar – 8 dagar före avresedagen debiteras 50 % av resans pris. 8 dagar eller mindre före avresan debiteras hela resans pris. Ombokning av datum följer samma regler som avbokning.

Ändring av bokning
Presteles Trädgårdskafé & Log förbehåller sig rätten att ändra ett arrangemang på grund av omständigheter vi inte kan råda över. Vi vill alltid kunna lösa problem som uppstår med sunt förnuft och till allas belåtenhet.

Prisändring 
Priset får endast ändras på grund av kostnadsökningar som beror på:
• Ändringar i transportkostnader.
• Ändringar i skatter, tullar eller avgifter avseende tjänster som ingår i resan eller.
• Ändringar i växelkursen som påverkar arrangörens kostnader för resan.
• Priset får inte höjas under de sista 20 dagarna före den avtalade avresedagen.

 

Ändring av antalet gäster, upp till 10% av antalet förbokade gäster, kan göras fram till fem dagar innan ankomst kostnadsfritt, sedan debiteras förbokat antal gäster även om sällskapet blir färre. 

3)

Allmänt 
Vid beställningen är du skyldig att uppge namn, adress, ankomst- och avresetid samt hur betalning skall ske. Olika regler gäller för olika prisbelopp, se detaljerad information. För att boka en aktivitet eller ett paketliknande arrangemang på Presteles Trädgårdskafé & Logi, till dig eller någon annan, måste du ha fyllt 18 år. Minderåriga få inte delta i några aktiviteter utan målsmans sällskap.

Beställning och bekräftelse Vid bokning av aktiviteter eller paketliknande arrangemang som inte överstiger ett totalt värde på 5 000,- SEK gäller följande villkor:
En bokning är bindande i och med att den bekräftats och du har fått ett bokningsnummer. Detta kan ske muntligen, skriftligen eller via bokningssystemet. Betalningen kan ske i förväg, vid ankomst eller vid avresa. Gästen är vid bokningen skyldig att meddela på vilket sätt betalningen önskas att ske.

Vid bokningar som överstiger ett totalt värde på 5000,- SEK gäller följande villkor: Vid beställning får Du en bekräftelse per post eller e-post och ett bokningsnummer. 20 % av den totala summan betalas inom 10 dagar, resterande belopp betalas senast 30 dagar före Din ankomst.
• Sker bokningen inom 30 dagar före ankomstdagen betalas hela beloppet vid bokningstillfället.
• Först vid minst en delbetalning är avtalet bindande för båda parter.
• Vid bokningstillfället kan ett avbeställningsskydd tecknas. (Läs mer om detta under avbeställningsskydd).

Avbokningsvillkor 
Expeditionsavgiften vid avbeställning och ändring av datum är 150:-/vuxen, 75:-/barn och 75:-/person vid gruppbokning. Avbokning ska ske tidigare än 30 dagar före avresedagen. Sker avbeställning av arrangemanget senare än 30 dagar före ankomstdagen utgår, förutom expeditionsavgiften, följande kostnader: 30 dagar – 14 dagar före ankomstdagen debiteras 25 % av resans pris. 13 dagar – 8 dagar före avresedagen debiteras 50 % av resans pris. 8 dagar eller mindre före avresan debiteras hela resans pris. Ombokning av datum följer samma regler som avbokning.

Ändring av bokning Presteles Trädgårdskafé & Logi förbehåller sig rätten att ändra ett arrangemang på grund av omständigheter vi inte kan råda över. Vi vill alltid kunna lösa problem som uppstår med sunt förnuft och till allas belåtenhet.

Prisändring 
Priset får endast ändras på grund av kostnadsökningar som beror på:
• Ändringar i transportkostnader.
• Ändringar i skatter, tullar eller avgifter avseende tjänster som ingår i resan eller.
• Ändringar i växelkursen som påverkar arrangörens kostnader för resan.
• Priset får inte höjas under de sista 20 dagarna före den avtalade avresedagen.


3) Villkor och Särskilda villkor för arrangemang som kurser eller aktiviteter:

 

Allmänt

Vid beställningen är du skyldig att uppge namn, adress, ankomst- och avresetid samt hur betalning skall ske. Olika regler gäller för olika prisbelopp, se detaljerad information. För att boka en aktivitet eller ett paketliknande arrangemang på Presteles Trädgårdskafé & Logi, till dig eller någon annan, måste du ha fyllt 18 år. Minderåriga få inte delta i några aktiviteter utan målsmans sällskap.


Avbokningsvillkor 
Expeditionsavgiften vid avbeställning och ändring av datum är 150:-/vuxen, 75:-/barn och 75:-/person vid gruppbokning. Avbokning ska ske tidigare än 30 dagar före aktivitetsdagen. Sker avbeställning av arrangemanget senare än 30 dagar före ankomstdagen utgår, förutom expeditionsavgiften, följande kostnader: 30 dagar – 14 dagar före ankomstdagen debiteras 25 % av resans pris. 13 dagar – 8 dagar före avresedagen debiteras 50 % av resans pris. 8 dagar eller mindre före avresan debiteras hela resans pris. Ombokning av datum följer samma regler som avbokning.

Ändring av bokning Presteles Trädgårdskafé & Logi förbehåller sig rätten att ändra ett arrangemang på grund av omständigheter vi inte kan råda över. Vi vill alltid kunna lösa problem som uppstår med sunt förnuft och till allas belåtenhet4) Hantering av personuppgifter
Information om hantering av personuppgifter

Vi hanterar dina personuppgifter i din egenskap av besökare och gäst hos oss. 
Detta gör vi för att vi ska kunna hantera bokningar till boenden, aktiviteter och kafébesök och för att i övrigt kunna administrera din vistelse hos oss. För dessa ändamål hanterar vi de uppgifter som du lämnar till oss, såsom t.ex. namn, telefonnummer, mail och personnummer. Vi använder även vissa uppgifter som underlag för att ta fram statistisk. 

Den rättsliga grunden får vår hantering är att fullgöra avtalet/överenskommelsen med dig, men även för att vi ska kunna fullgöra våra rättsliga förpliktelser enligt bokföringslagen. Personer som kan ta del av dina personuppgifter är de anställda inom . 

Presteles Trädgårdskafé & Logi kan även komma att lämna ut dina personuppgifter till våra samarbetspartners som arrangerar aktiviteter som du deltar i och vissa boenden som är utanför Prestelses Trädgårdskafé anläggning. 

De personuppgifter du lämnar till oss lagras i våra system tills vi inte behöver de för ovannämnda ändamål, därefter raderas dina uppgifter.

Du har flera rättigheter som registrerad. Du har rätt att begära tillgång till dina personuppgifter (ett så kallat registerutdrag). Du har även trätt att begära att få felaktiga personuppgifter rättade och att begära radering av dina personuppgifter. Du har rätt att invända mot hanteringen av dina personuppgifter och begära begränsning. Du har även rätt att begära att dina personuppgifter ska flyttas från oss till en annan aktör. Dessa rättigheter begär du genom att kontakta oss. 
Är du missnöjd med hur vi hanterar dina personuppgifter kan du även inge ett klagomål till Datainspektionen.

Kontakta oss om du har frågor!
070-6750026
info@presteles.se

Presteles Trädgårdskafé & Logi

Kursgård, konferenser, bed and breakfast, upplevelsepaket och samarbeten med andra lokala aktörer, bland annat Åbrånets Limousin 

©2019 Presteles Trädgårdskafé

Bilderna på hemsidan är tagna av Stephanie Robert